Planiranje i izrada kokošinjca

Na neformalnoj radionici održanoj u Kaštel Kambelovcu odabrana je lokacacija, izrađen nacrt te odrađen dio pripremnih radova za izgradnju kokošinjca.