20190828_180632

TEČAJ PERMAKULTURNOG DIZAJNA

Naša udruga veliku važnost pridaje kontinuiranom učenju, upoznavanju s novim tehnikama rada i praktičnim vještinama te konkretnom radu kroz koji se najbolje stječe iskustvo. Zato se trudimo organizirati tečajeve i seminare za koje smatramo da će nam koristiti u daljnjem radu i koja će našim članovima i sugrađanima pomoći da se aktivnije uključe u rješavanje lokalnih problema.

Najvažnija edukacija o permakulturi, koju s ponosom i zadovoljstvom nudimo, je Tečaj permakulturnog dizajna – međunarodno priznat i standardiziran tečaj u trajanju od 72 sata. Ovaj tečaj je temelj za strukturirano upoznavanje s permakulturom jer obuhvaća sva područja kojima se permakultura bavi. Teme koje se obrađuju su:

 • Uvod u permakulturu; stanje društva i okoliša
 • Permakulturna etika i principi; sistemski dizajn i tehnike permakulturnog dizajniranja
 • Čitanje krajolika, analiza i mjerenje terena, iscrtavanje osnovne karte u mjerilu
 • Briga o tlu, razumijevanje mikro ekosustava tla, tehnike za analizu i poboljšanje kvalitete i plodnosti tla, kompostiranje
 • Biljne zajednice u prirodi i korisne biljke: od biljaka indikatora tla, do šuma
 • Uzgoj hrane: vrtlarenje, njive, šumski vrt, agrošumarstvo, regenerativna poljoprivreda
 • Životinje u permakulturnom sustavu
 • Voda: voda u krajoliku, sakupljanje vode, pročišćavanje i recikliranje otpadnih voda
 • Energija: energetska učinkovitost, jednostavne pasivne tehnologije, obnovljivi izvori energije
 • Održivo graditeljstvo: gradnja prirodnim i recikliranim materijalima
 • Urbana permakultura: tehnike za male prostore, zgrade i održive kvartove
 • Društvo: održive zajednice, odnosi, grupni rad, suodlučivanje
 • Lokalizirana dobra ekonomija
 • Tranzicijski pokret
 • Praksa dizajniranja: zadnja tri dana tečaja, polaznici izrađuju permakulturni dizajn za stvaran projekt po svom izboru

Pohađanjem Tečaja permakulturnog dizajna i uspješnom izradom završnog rada – dizajna stječe se međunarodno priznat certifikat i naziv permakulturni dizajner. Za većinu nas pohađanje tečaja je bio početak daljnjeg učenja i usmjeravanja na teme unutar permakulture koje nas posebno zanimaju. Tečaj nastojimo organizirati barem jednom godišnje, s predavačima , kako vanjskim suradnicima – stručnjacima praktičarima permakulture koji su prepoznati kao eksperti u svojim područjima interesa, tako i našim članovima koji mogu podijeliti konkretna lokalna iskustava. Tečaj je kombinacija teorijskog učenja i predavanja te praktičnog terenskog rada.

Uz osnovni tečaj permakulurnog dizajna, namjera nam je pokrenuti i edukaciju u formi tečaja čija bi tema bila Urbana permakultura.

20190828_180931

PREDAVANJA

U dosadašnjem radu organizirali smo brojna predavanja i nastojali pokriti širok spektar tema. Predavanje „Uvod u permakulturu“ idealno je za one koji se prvi put susreću s pojmom permakulture i na njemu se može saznati sve o njenom nastanku, osnovnim principima, permakulturnom svjetonazoru i etici, ali i o praktičnim rješenjima koja permakultura nudi. Posebno su zanimljiva predavanja o urbanoj permakulturi, prirodnoj i recikliranoj gradnji, vrtlarstvu i regenerativnoj poljoprivredi, ljekovitom i jestivom samoniklom bilju, dobroj ekonomiji i lokalnoj samoorganizaciji te unapređivanju vještina komunikacije i odlučivanja.


Ukoliko među članovima nemamo stručnjaka koji može kvalitetno obraditi temu koju želimo predstaviti, trudimo se angažirati vanjske suradnike koji imaju znanja i iskustva i dokazani su stručnjaci.

RADIONICE

Kako važan naglasak stavljamo na rad i praktično djelovanje posebno smo ponosni na organizaciju radionica i radnih akcija. Do sada smo se odazvali na brojne pozive da sudjelujemo u radu lokalnih zajednica i pojedinac te u tim prilikama prenosili znanja o izradi različitih permakulturnih elemenata. Teme radionica su brojne, od različitih vrtlarskih tehnika, prikupljanja sjemenja, izrade elemanata koristeći tehnike prirodne gradnje, reupotreba otpadnih materijala i njihova ponovna primjena… Nastojimo organizirati one edukacija za koje naši članovi iskažu ineres i sa kojih stečeno zanje možemo brzo primijeniti.

JAVNA DOGAĐANJA

Budući da važan naglasak stavljamo na rad i praktično djelovanje, posebno smo ponosni na organizaciju brojnih radionica i radnih akcija. Do sada smo se odazvali na brojne pozive da sudjelujemo u radu lokalnih zajednica i pojedinaca te u tim prilikama prenosili znanja o izradi različitih permakulturnih elemenata. Teme radionica su brojne, od različitih vrtlarskih tehnika, prikupljanja sjemenja, izrade elemenata koristeći tehnike prirodne gradnje, ponovnu upotrebu i primjenu otpadnih materijala. Nastojimo organizirati one edukacije za koje naši članovi iskažu interes i sa kojih stečeno znanje možemo brzo primijeniti.