INTERREG Italy- Croatia – VERA project

Project id:(Interreg VI-A) Italy- Croatia ITHR0400341 
Partneri na projektu:Općina Larino(vodeći partner)Permakultura DalmacijaSunce – Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvojBotanički konzervatorij “I Giardini di Pomona”
Ime projekta:Održivi poljoprivredni modeli za očuvanje bioraznolikosti
Akronim projekta:VERA
Početak i trajanje projekta: 1.7.2023. (18 mjeseci)
Sredstva EU fonda197,349.77€    (80%)
Ukupni budžet projekta246,687.22€
Budžet partnera Permakultura Dalmacija
58,925.28€

OPIS PROJEKTA
Poljoprivredna bioraznolikost Italije i Hrvatske se suočava sa zajedničkim izazovom nedovoljnog istraživanja i zaštite. Monokulture, intenzivna poljoprivreda i urbanizacija uzrokuju nestajanje tradicionalnih sorti voćaka, pridonose gubitku vrijednih genetskih resursa i smanjuju otpornost lokalne poljoprivrede. Štoviše, otuđenost lokalnog stanovništva od prirode pogoršava ovaj problem, jer postoji nedostatak poznavanja kultivara šumskog voća i njihovih dobrobiti, osobito kod mlađih generacija.

Projekt VERA bavi se ovim problemima s ciljem očuvanja poljoprivrednih vrsta od izumiranja uz promicanje važnosti starih sorti voćaka. Projekt uključuje širok spektar aktivnosti, uključujući zajedničku studijsku posjetu za talijanske i hrvatske studente, istraživanje i presađivanje domaćih poljoprivrednih sorti, digitalizaciju genetskog materijala starih sorti voća, edukativne radionice i lokalna događanja. Akcije će uglavnom biti usmjerene na lokalne poljoprivrednike, srednjoškolce, učenike i širu zajednicu kako bi se postigle pozitivne promjene. 

Okupljanjem različitih dionika i izgradnjom mreža, projekt će povećati svijest i razumijevanje važnosti biološke raznolikosti i tradicionalne poljoprivrede te će promovirati održive i odgovorne prakse korištenja zemljišta. VERA usvaja prekogranični pristup usmjeren na razmjenu i prijenos dobre prakse u smislu održivih poljoprivrednih modela i tehnika između različitih regija, pridonoseći razvoju ekološki prihvatljivijih i odgovornijih poljoprivrednih sustava u Italiji i Hrvatskoj. 

Ključna inovacija VERA-a je prepoznavanje važnosti povezivanja tradicionalne poljoprivrede sa suvremenim svijetom i mladima. Iz tog će razloga koristiti najnovije tehnologije komunikacije kako bi angažirala mlade ljude i povezala ih s tradicionalnim poljoprivrednim praksama.

PERMAKULTURA DALMACIJA (PKD)
Aktivnosti PKD-a u projektu bit će usmjerene na istraživanje starih sorti voćaka u Dalmaciji za proizvodnju sadnica za distribuciju u Pugliu. Također će kroz praktične radionice (vegetativno razmnožavanje biljka, rezidba i sadnja voćaka) educirati javnost kako bi zaštitili poljoprivrednu bioraznolikost i sorte od izumiranja, te povećali prehrambeni suverenitet. Daljnjim terenskim radionicama žele educirati javnost o raznolikosti šumskih voćaka i njihovim dobrobitima. Kroz primjer dobre prakse promovirat će boravak u prirodi i rad s biljkama za ljudsko zdravlje i dobrobit. Naposljetku, kroz predavanja će studente, poljoprivrednike i lokalnu zajednicu upoznati s održivim poljoprivrednim praksama (agrošumarstvo, permakultura, osnivanje šumskih vrtova itd.). PKD će sudjelovati u studijskom posjetu Pugliji i zajedno s partnerima provodit će program prekogranične obuke za srednjoškolce iz Italije i Hrvatske.

ISKUSTVO PARTNERA
Projektni partneri imaju veliko i dugogodišnje iskustvo u provedbi projekata vezanih uz poljoprivrednu biološku raznolikost. 

Srednjoškolski institut A. Magliano daje prioritet zaštiti prirode i promicanju modela održive poljoprivrede za povećanje proizvodnje uz očuvanje održivosti i poštovanja prema okolišu. 

Udruga Permakultura Dalmacija već 9 godina održava predavanja, radionice i aktivnosti u permakulturi, održivoj poljoprivredi i očuvanju bioraznolikosti, stvarajući mrežu partnera među kojima su ekološke udruge, instituti i jedinice lokalne samouprave. 

Udruga Sunce, pak, ima 25 godina iskustva u odgoju za prirodu i okoliš, provodeći različite aktivnosti za različite dobne skupine te uspostavljajući partnerstva s obrazovnim institucijama. Također organiziraju Sajam razmjene, potičući prenamjenu, recikliranje i ponovnu upotrebu razmjenom predmeta te su osmislili i proveli mnoga studijska putovanja u različite zemlje EU-a, uključujući Italiju. 

Naposljetku, “I Giardini di Pomona” je botanički konzervatorij koji se vodi organskim metodama i ugošćuje više od tisuću vrsta starih voćnih biljaka iz cijelog svijeta. Oni provode aktivnosti istraživanja, eksperimentiranja i obuke o temama bioraznolikosti, eko-održivosti, suhog uzgoja i očuvanja ekosustava. 

Sve u svemu, aktivnosti projekta VERA zajednički su osmišljene na temelju iskustava i lekcija koje su partneri naučili tijekom godina, kapitalizirajući važnost promicanja održive poljoprivrede, očuvanja bioraznolikosti i obrazovanja zajednice o pitanjima zaštite okoliša, budući da su to njihov primarni fokus. Mreže i partnerstva uspostavljena kroz spomenute projekte i inicijative također pokazuju važnost suradnje između različitih organizacija i institucija za postizanje ovih ciljeva, te će se kapitalizirati za provedbu aktivnosti VERA projekta