Vjetrozaštita Sinjskog polja

Autor teksta: Marko Cvrlje Fotografija naslovnice: Grgo Gulić Sinjsko polje, 6190 ha plodnog tla koje natapa rijeka Cetina, vrijedan je lokalni i nacionalni resurs. Međutim, potrebni su određeni agrotehnički i meliorativni zahvati kako bi se bolje iskoristili njegovi prirodni potencijali. Jedan od agrotehničkih zahvata je podizanje vjetrozaštitnih pojaseva, koji se formiraju sadnjom drveća, a važna …

Vjetrozaštita Sinjskog polja Read More »