10.3.2016. poziv na predavanje Igora Belamarića – Flora obrambenih zidina u Splitu

10.3.2016. u 19h, Galerija UMjetnina Split

Kako se bliži proljeće nastavljamo sa aktivnostima u sklopu projekta Vrt prošlosti i budućnosti na kojem surađuju Galerija umjetnina i udruga Permakultura Dalmacija.

Ovom prilikom ćemo se pobliže upoznati sa tradicijom splitske i dalmatinske hortikulture te općenito sa krajobraznom arhitekturom kroz predavanje Igora Belamarića – krajobraznog arhitekta aktivnog u gradskim hortikulturnim projektima pa tako i onom koji se tiče uređenja bedema Cornaro.

U predavanju će fokus biti stavljen upravo na biljne vrste zastupljene na obrambenim zidinama Splita čime ćemo dobiti uvid i u značaj i smjer razvoja Vrta prošlosti i budućnosti.

“U gusto izgrađenoj jezgri grada svaka zelena površina je značajna. Danas su stari centri gradova Europe često ‘nositelji biološke raznolikosti’ jer biljke u njima pronalaze svoje refugije, koje u novijim dijelovima gradova ne mogu pronaći. Razne su tako biljne vrste, poneke čak i endemične, pronašle svoje pribježište upravo u fugama zidova Dioklecijanove palače, renesansnim i baroknim obrambenim zidovima…”
Igor Belamarić

Više o projektu Vrt prošlosti i budućnosti:
http://www.galum.hr/izlozbe/izlozba/1419/