Triljski Permakulturni Krug

Naša Udruga već neko vrijeme surađuje sa OPG „Pezelj“ iz Trilja. Ovo malo obiteljsko gospodarstvo se na svom imanju bavi proizvodnjom organskog humusa kalifornijskih glista. U više navrata mogli smo se uvjeriti kako je upravo humus uzgojen na ovaj način vrhunsko gnojivo pogodno za ekološki uzgoj hrane. Korištenjem ovakvog humusa povećavamo prinose, biljke su zdravije, snažnije i bogatije nutrijentima, a struktura i vlažnost tla pospješeni.

Međutim, prostora za povećanje učinkovitosti proizvodnje i kvalitete konačnog produkta uvijek ima, te smo se priključili razradi inovativne metode sa našim suradnikom. Na postojeću proizvodnju primijenili smo permakulturne principe, pa smo tako uključili nove elemente u proces, a već postojećim elementima dodali nove funkcije. Tako smo dobili zatvoren krug u kojem kalifornijske gliste prerađuju organski otpad, te smo umjesto ručnog ili strojnog prosijavanja humusa to prepustili domaćim kokošima.

Važno je naglasiti kako su kokoši koje se koriste u ovoj inovaciji isključivo autohtonih pasmina. Inovaciju predstavljamo ovaj vikend na sajmu Agro-arca u Trilju. Pogledajte pdf brošuru: [Triljski permakulturni krug .pdf]

Zadovoljstvo nam je biti dio razvojnog procesa ove permakulturne inovacije koju ćemo nastaviti razrađivati u duhu dosadašnje kvalitetne suradnje s OPG „Pezelj“, te se uskoro nadamo Triljski permakulturni krug izvesti i u stvarnom mjerilu.