4.5.2024. Botanička šetnja Splitom

Botanička šetnja središtem grada Splita obuhvaća pregled važnih primjeraka drvenastih vrsta sredozemne dendroflore, ali i dekorativnih egzota. Svaka biljna vrsta priča svoju priču, s raznim aspektima hortikulturnih, urbano-ekoloških, krajobraznih, biljno-geografskih tema. Šetnja uključuje i posjet baroknim obrambenim zidinama, pri čemu se opisuje flora i vegetacija tzv. sekundarnih (man-made) staništa.Posebna pažnja unutar izlaganja posvetit će se …

4.5.2024. Botanička šetnja Splitom Read More »