“Smanjimo otpad mijenjajući navike!” – aktivnosti i rezultati projekta

Od rujna do prosinca ove godine u suradnji sa Udrugom za zaštitu kulturne i prirodne baštine smo na području grada Splita proveli projekt “Smanjimo otpad mijenjajući navike!”. Koje smo sve aktivnosti proveli i koji su rezultati projekta možete pročitati u nastavku teksta.

Prilikom osmišljavanja projekta željeli smo da sudionici uključeni u izvedbu projekta prepoznaju važnost i problematiku gospodarenja otpadom u gradu Splitu. Dok smo kao glavni cilj postavili da se isti upoznaju s pojmom kružne ekonomije te prednostima i dobrobiti uspostavljanja takvog sistema.

Kako kroz naš rad stavljamo veliki fokus na edukaciju tako smo i kroz ovaj projekt najveći naglasak stavili na educiranje građana kroz naša predavanja, radionice i izradu edukativnih materijala. Uz to građani su imali prilike upoznati se i sa primjerima dobre prakse koji vode do smanjenja otpada.

Baš smo sa primjerima dobre prakse započeli kada smo u sklopu Vikenda permakulture u Splitu 15. rujna građanima predstavili koncept Popravljaonice i Banke vremena. Tijekom Popravljaonice su naši volonteri građanima popravljali odjeću i kućanske aparate. Kroz Banku vremena smo im predstavili mogućnosti razmjene usluge za uslugu i kako se to u praksi ostvarivalo.

Mjesec listopad je bio “rezerviran” za predavanja. Predavanjem “Uzgoj vlastite hrane korištenjem biootpada” Antonije Mihaljević upriličili smo 11. po redu Platformat. Dok je u Klubu Zona naša Vedrana Vučenović održala interaktivno predavanje “Važnost smanjenja otpada, načini njegovog razdvajanja i  Zero waste”.

Fotografija 1: Mara Agostini u sklopu Banke vremena pokazuje kako se izrađuje pasta za zube

Mjesec studeni smo započeli s još jednom aktivnosti u sklopu Banke vremena u sklopu koje je bilo tematsko predavanje kako sam napraviti pastu za zube od prirodnih materijala. Uslijedila je i prva aktivnost na Slatinama u vidu predavanja “Permakultura i osobni doprinos uspostavi kružne ekonomije” Vedrane Vučenović. Mjesec smo upriličili još jednom Popravljaonicom i već ustaljenim popravcima odjeće i malih kućanskih aparata.

Fotografija 2: Zoran Vukšić pokazuje kako se kompostira u kanti

Kroz mjesec prosinac smo izradili edukativni plakat koji krasi naslovnicu ovog članka i kojeg vam možemo poslati u A2 i A3 formatu ako ga želite printati. Javne aktivnosti prema građanima smo završili u Slatinama sa pokaznom radionicom: Kućno kompostiranje: načini kompostiranja i praktični savjeti za kompostiranje u kući/stranu Zorana Vukšića. Građani koji su prisustvovali našim aktivnostima su imali priliku evaluirati naše aktivnosti kroz online anketni upitnik. Iz njihovih se odgovora vidi da su i više nego zadovoljni sa angažmanom i komunikacijom predavača te da su ove aktivnosti ispunile njihova očekivanja.

Veselimo se budućim aktivnostima na ovu temu s kojom nastavljamo i nakon završetka projekta koji završava zadnjim danom 2023. godine. 

Ova objava je u sklopu projekta “Smanjimo otpad mijenjajući navike!” kojeg sufinancira Grad Split iz javnog poziva projekata iz područja zaštite okoliša.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost udruge Permakultura Dalmacija.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *