Urbana permakultura u srednjim školama – izrada priručnika

U rujnu smo započeli sa projektom “Urban permaculture education in Europe’s school education” kojeg ćemo provoditi do kolovoza 2024. godine. Projekt je financiran iz programa Erasmus+ i mi smo nositelji istog, a provodimo ga sa partnerima iz: Rumunjske, Srbije i Hrvatske.

Cilj projekta je podrška nastavnicima i drugim obrazovnim profesionalcima putem razvoja inovativnih digitalnih metoda nastave i ocjenjivanja i organiziranja događaja koji odgovaraju zaštiti životne sredine i borbi protiv klimatskih promjena, poticanje razvoja vještina za zelenu tranziciju kako kod nastavnika tako i kod učenika.

Ovaj projekt ima za cilj:

  • Poticanje međusektorske suradnje između različitih stručnjaka s primarnim ciljem razvoja digitalne pedagogije i didaktike, zasnovane na dobrim praksama, koje podržavaju nastavnike u inovativnim pristupima razvoju vještina za zelenu tranziciju u srednjim školama.  
  • Povećanje kapaciteta i spremnosti školskih institucija za svrhovitu upotrebu digitalnih tehnologija u obrazovanju, učenju, procjeni i angažmanu, promovirajući inovativnu upotrebu digitalnih obrazovnih sadržaja vezanih za učenje o zelenoj tranziciji. Klimatske promjene i ekološka i ekonomska kriza zahtijevaju odlučne odgovore kako na sistemskom, tako i na osobnom nivou i akcije pojedinca. Permakultura, svojim holističkim pristupom analizi i dizajnu sistema, nudi rješenja koja su veoma laka za usvajanje i primjenu, a posebno su efikasna u urbanim okruženjima.

Komunikacija o Europskom zelenom sporazumu prepoznaje ključnu ulogu škola, obrazovnih institucija i sveučilišta u angažiranju učenika, roditelja i šire zajednice u promjenama koje su potrebne za uspješnu tranziciju ka postizanju klimatske neutralnosti do 2050. godine. Preporuka Savjeta o učenju za zelenu tranziciju stavlja učenje za zelenu tranziciju kao prioritet u obrazovnim politikama i programima, naglašavajući potrebu da se svim učenicima pruže prilike da uče o klimatskoj krizi i održivosti kako u formalnom obrazovanju, tako i u neformalnom obrazovanju.

Ovaj projekt pruža sistem tematski dizajniranih lekcija za srednje škole zasnovanih na dobrim praksama primjene permakulture u različitim kontekstima unutar e-učenje platforme. Razvijeni e-priručnik i e-platforma kombiniraju metode neformalnog obrazovanja i digitalnog obrazovanja koje su primjenjive u školskom obrazovanju učenika. Digitalizacija takvih otvorenih obrazovnih resursa u okviru školskog obrazovanja predviđena je u ovom projektu kao metoda za angažman učenika, nastavnika i organizacija na putu digitalne transformacije i za maksimiziranje dostupnosti i uticaja OER-a. Na taj način, nastavnici u srednjim školama bi bili potaknuti da otvore teme iz biologije i ekologije s naglaskom na društvenu akciju i obnavljanje ekosustava (uključujući društvene zajednice), dok bi učenicima bilo ponuđeno zanimljivo i praktično rješenje koje se može primijeniti u svakodnevnom životu.

Ovaj projekt je nastavak na radu izrade priručnika o urbanoj permakulturi koje smo započeli sa prethodnim projektom „Introduction to Urban Permaculture – an initial VET course“.

Ova objava je u sklopu projekta“Urban permaculture education in Europe’s school education” kojeg financira Europska unija iz Erasmus+ programa.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost udruge Permakultura Dalmacija.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *