Dovršili smo priručnik za učitelje urbane permakulture

Nakon tri godine predanog rada sretni smo da možemo predstaviti i sa vama podijeliti priručnik za učitelje urbane permakulture: Introduction to Urban Permaculture – Teacher Manual!

Priručnik možete preuzeti na slijedećem linku: https://drive.google.com/…/1OKQf9VtevIvGWlCW3Mu…/view…

Priručnik sadrži teme uvoda u permakulturu, permakulture u vanjskim i zatvorenim urbanim prostorima kao i poglavlje o utjecaju i važnosti životinja, ptica i kukaca u gradovima. Teme su prezentirane u formi lekcija koje se mogu prilagoditi za rad sa učenicima (ali i odraslima) različitih dobi i predznanja, bilo kao pojedinačne teme ili cjelokupni edukativni program.

Napisan je na engleskom jeziku, ali planiramo postupno prevoditi pojedine lekcije i u konačnici i cijeli priručnik objaviti i na hrvatskom jeziku. Slobodno ga koristite za vlastitu edukaciju ili ako u vlastitom radu imate potrebu za provođenjem edukacija o permakulturi i općenito ekološkim temema. Podijelite priručnik sa onima kojima bi mogao koristiti.

Priručnik je testiran i kroz probni tečaj urbane permakulture koji je bio prilagođen publici i njihovoj budućoj primjeni ove teme. Priručnik obuhvaća teme koje dovode do: povećanja kvalitete života u gradovima i prilagodba klimatskim promjenama za građane i predstavnike gradskih uprava i tvrtki, podučavanje permakulture i ekološkog odgoja za učitelje i osoblje vrtića ili osnovnih i srednjih škola.

Fotografija 1: Lokalni tim koji je radio na projektu

Sam priručnik i nastavak njegovog razvoja dio su Erasmus programa i strateških partnerstava sa organizacijama iz Danske, Njemačke, Poljske, Rumunjske, Turske i Srbije.

Fotografija 2: Tim stručnjaka iz svih partnerskih organizacija

——————————

Sve aktivnosti su objavljenje u sklopu projekta „Introduction to Urban Permaculture – an initial VET course“ kojeg sufinancira Europska unija iz Erasmus+ programa. 

Sadržaj objave isključiva je odgovornost udruge Permakultura Dalmacija.