29.9.2021. održavamo 2 predavanja: “Odgovorno odlaganje otpada i načini razdvajanja otpada” i “Biootpad i kompostiranje”

U sklopu projekta “Vrtovi znanja – od otpada do bogatog tla” 29. rujna ćemo održati će dva besplatna predavanja uz prezentaciju putem Zoom platforme.

✦ 18h – ODGOVORNO ODLAGANJE OTPADA I PRAKTIČNI NAČINI RAZDVAJANJA OTPADA – osobni doprinos uspostavi kružne ekonomije
Prema redu prvenstva gospodarenja otpadom na prvom mjestu je izbjegavanje stvaranja otpada. No kako postupati s otpadom u kućanstvu koji je ipak nastao, kako pravilno ga razdvojiti i odložiti te koji su mogući načini ponovne upotrebe odbačenih predmeta?

Link za Zoom Meeting:
https://us02web.zoom.us/j/81006998692?pwd=amVLK3JFYXZkZTlrUjQ0VEd2VnpZdz09

✦ 19:15h – BIOOTPAD I KOMPOSTIRANJE
Biootpad čini gotovo trećinu kućnog otpada i vrijedna je sirovina za proizvodnju kvalitetnog biokomposta. Kako najbolje i pravilno iskoristiti nastali biootpad u kućanstvu? Kako pravilno kompostirati i koje sve vrste kompostera postoje i možete ih koristiti u stanu ili vrtu? Koji su mogući problemi prilikom kompostiranja i kako ih riješiti?

Link za Zoom Meeting:
https://us02web.zoom.us/j/83530384609?pwd=c01ZSlk0MWdVR0k0OUJlMmlvbmk3dz09


Ukoliko želite odgovore na gore navedena pitanja ili imate dodatnih pitanja, pridružite nam se 29. rujna u 18.00 i 19:15h putem Zooma! Predavači su Zoran Vukšić i Vedrana Vučenović.

Za prijave i upite javite se na mail: pkd.radionice@gmail.com

Projekt “Vrtovi znanja – od otpada do bogatog tla” naša Udruga provodi od rujna do studenog 2021. god u suradnji s Osnovnom školom Lučac i Udrugom maslinara Kaštela Mastrinka uz većinsko financiranje Grada Splita putem javnog poziva za prijavu projekata/programa udruga iz područja zaštite okoliša od interesa za Grad Split za 2021. godinu. Navedena predavanja su samo dio aktivnosti koje se provode u sklopu projekta. Kroz radionice i predavanja cilj nam je upozoriti na neodrživosti neadekvatnog zbrinjavanja otpada te objasniti i istaknuti važnost odgovornog postupanja s komunalnim otpadom čime pridonose dugoročnom cilju očuvanja okoliša.