25.5.2024. Edukativna šetnja sa ciljem upoznavanja endemske vrste (Dalmatinska tila) u okolici Sinja

Pozivamo vas na edukativnu šetnju kojoj je cilj upoznavanje sa dalmatinskom tilom, jednom od najrjeđih hrvatskih biljnih vrsta. Dalmatinska tila (Dalmatocytisus dalmaticus) je strogo zaštićena endemska biljka izrazito uskog areala rasprostranjenosti, procjenjenog na tek 1,5 km2 na nekoliko lokaliteta u okolici Sinja. Premda posjeduje mnoge značajke koje nas obvezuju da je upoznamo, divimo joj se …

25.5.2024. Edukativna šetnja sa ciljem upoznavanja endemske vrste (Dalmatinska tila) u okolici Sinja Read More »