4. IMPLEMENTACIJA – OD IDEJE DO REALIZACIJE

Uslijedile su faze realizacije dizajna (dio pripremnih radova, a dio kao implementacija dizajna).

U svakoj se prilici nastojalo ostvariti više funkcija: realizaciju pojedinog elementa, ali i edukaciju sudionika (učenika, učitelja i građana) i njihovo povezivanja sa napravljenim (ponos na vlastiti trud i djelo). Također i sami provoditelji i volonteri udruge iskoristili su ovu priliku za vlastitu edukaciju i stjecanje iskustva. Svaka je akcija bila javno predstavljena i uključivala je poziv za sudjelovanje te je postignuta i promotivna komponenta.

2.       Građevinski segment

–         Provedeno je više aktivnosti koje su bile nužne za pripremu terena.

1.       Čišćenje terena od otpada (radna akcija)

2.       Izrada geodetske podloge i označavanje kota terena (Ivan Rako, Ivan Mateljan)

3.       Iskopi temelja za ogradu te priprema za izgradnju suhozida (Parkovi i nasadi, Ivan Mateljan)

4.       Izrada ograde od drvenih paleta (radna akcija, Ivan Mateljan, Vedrana Vučenović, Lucija Zalović, Marin Kanajet…)

5.       Izrada suhozida i ostatka ograde (više radnih akcija, Ana Burić, Andro Nigoević, Zvonimir Malbaša, Ivan Tokić)

6.       Izrada puteva i žičanih ograda (radna akcija)

7.       Izrada vrtnih gredica (Ivan Mateljan, Marko Ban, Vedrana Vučenović, Marin Kanajet)

Na većem broju navedenih aktivnosti bili su uključeni volonteri udruge, građani, profesori i učenici OŠ Skalice. Aktivnosti su iskorištene za provedbu edukacija izrade ograda od paleta te izrade suhozida u partnerstvu sa udrugom Dragodid.

Aktivnosti implementacije su se provodile kontinuirano i kroz duži period vremena.

3.       Edukativno/hortikulturni segment

–         Proveden je veći broj aktivnosti koji se odnose na sadnju te izradu različitih elementa vrta:

1.       Edukacije sadnje stabala, grmova i cvijeća, presadnja postojećih agruma na nove pozicije prema izrađenom dizajnu (Ivan Rako)

2.       Izrada kompostera i edukacija o kompostiranju (Antonija Mihaljević)

3.       Aktivnost sjeckanja božićnih drvaca za malč i kompost (Mako Ban, Ivan Balić, Marin Kanajet)

I na kraju proslava i obilježavanje otvaranja vrta kako bi ga mogli koristiti učenici i građani.

Kroz radionice sadnje drveća, grmlja i povrtnjaka željeli smo učenike što više uključiti u realizaciju vrta te im prenijeti znanja i za samostalni rad.

Povezali smo udrugu Feniks iz Splita sa OŠ Skalice te su naši edukatori proveli program vrtlarskih edukacija (partnerstvo sa Permakulturom Dalmacija – edukatori iz udruge Antonija Mihaljević i Zoran Vukšić) koji je uključivao edukacije o sadnji grmova, pripremi i sadnji vrtne gredice, izradi sjetvenih kuglica, izradi kompostera i hotela za kukce. Također izrađene su drvene stolice za kino/učionicu na otvorenim koju smo predvidjeli projektom.

Ovom suradnjom uključili smo veći broj članova udruge Feniks, osoba s mentalnim problemima ali i ostalih građana u aktivnosti vrta, a sama suradnja je primjer spajanja različitih skupina građana i organizacija kroz zajedničke teme te pokazuje odličan primjer nastavka funkcioniranja vrta nakon uspostave.

Povezali smo se sa predstavnicima gradskog kotara Lovret koji su podržali naše aktivnosti te su uz našu sugestiju predložili da se ostatak parcele koristi za uspostavu urbanog vrta. Nakon što je ova ideja odbačene Kotar Lovret je od Parkova i nasada naručio projekt za uspostavu novog gradskog parka na navedenoj lokaciji.

NAPOMENA: Na ovom projektu većina sudionika, članova udruge, uložila je mnogo vremena i truda, pa i preko realnih očekivanja čak i za entuzijaste kakvi smo kod većine aktivnosti. Dva su razloga za to: jednim manjim dijelom zbog krive procjene u količini posla koji smo željeli i trebali obaviti, a većim dijelom svjesno zato što se radilo o prvoj velikoj prilici da se realizira projekt sa jasnim i vidljivim rezultatima, a koji uključuje zajednicu i partnere sa kojima smo željeli i u budućnosti surađivati. Realizacija ovog projekta nam je nudila mogućnost da stvorimo poligon na kojem će se odvijati buduće aktivnosti udruge, ali i biti mjesto na kojem pokazujemo kako elementi permakulturnog dizajna funkcioniraju u praksi, neposredno dostupni oku i iskustvu naših sugrađana. Stoga je zajednička odluka bila da se sa svakim pojedinačnim elementom postigne što veća razina kvalitete iako je taj pristup zahtijevao puno osobnog angažmana, organizacijskog rada te korištenja resursa vanjskih partnera za koje smo znali da mogu kvalitetnije odraditi pojedine segmente projekta (suhozidi – Dragodid…)

Jedna od mnogih radnih akcija u vrtu

Prilikom realizacije dizajna vrta koristili smo reciklirane materijale koje smo pronašli na terenu, kamen za suhozide, drvene koluture za stolove i klupe, bio otpad koji proizvodi škola, iskoristili smo otpad koji su nam donijeli građani – stare krovne grede za okvire gredica, palete (donirao AD Plastik) za ograde, borove za malč te smo tako promovirali kako reciklažu tako i  ponovnu upotrebu otpada.

Dobili smo priličan broj donacija sadnica i sjemena od pojedinaca (Lara Javorčić), a gradska komunalna tvrtka koja održava zelene površine “Parkovi i nasadi” donirala je drvene kolce i sadnice, ali i mehanizaciju za iskope temelja ograde te uređenje terena.

Blio je prilika u kojima smo trebali improvizirati – stare drvene krovne grede trebale su poslužiti za izradu vrtnih klupa. No kako su grede bile oštećene i već prilično nagrižene crvotočinom nismo ih mogli koristiti za tu namjenu. Stoga smo problem greda neadekvatnih za tu namjenu pretvorili u rješenje iskoristivši ih za vrlo efektne okvire za gredice.

Radna akcija