ODRŽANO PREDAVANJE SUHOZIDNA BAŠTINA ISTOČNE OBALE JADRANA – TRADICIJA NA PUTU ODRŽIVOSTI

Naša udruga aktivno sudjeluje u aktivnostima promocije vještine izrade suhozida te prepoznavanja suhozidne gradnje kao kulturne, ali i praktične vrijednosti u oblikovanju krajolika.
Kroz ovo predavanje, predavač Filip Bubalo, profesor povijesti, muzeolog i jedan od osnivača udruge Dragodid, upoznao nas je s bogatstvom suhozidne baštine istočne obale Jadrana, kulturno-povijesnim aspektom i problematikom zaštite vještine građenja suhozida kao nematerijalne kulturne baštine Hrvatske i svjetske baštine pod patronatom UNESCO-a.
Predstavljeno je i djelovanje udruge Dragodid koja je posvećena istraživanju suhozidne baštine i organizacije suhozidnih radionica te je bilo riječi riječi o volonterizmu kao pokretačkoj snazi suhozidnog pokreta, transferu ovog drevnog znanja na nove generacije ali i mogućnostima korištenja tradicijskih znanja i vještina u izazovnim vremenima koje dolaze.