Vrt prošlosti i budućnosti – predavanje krajobraznog arhitekta Igora Belamarića

U sklopu projekta Vrt prošlosti i budućnosti na kojem naša udruga surađuje sa Galerijom umjetnina Split u četvrtak 10. ožujka održano je predavanje krajobraznog arhitekta Igora Belamarića na temu Flore obrambenih zidina Splita.

Naš predavač je bez sumnje pokazao iznimno poznavanje autohtone flore Splita, a sa ovom specifičnom temom pobudio je znatiželju nazočnih sudionika. Tako smo naučili da je već bliži centar Splita iznimno bogat raznim vrstama biljaka koje se nastanjuju u fugama zidinama, izviru iz rubova pločnika ili se probijaju kroz asfalt.

Malo kiše i tek ulična rasvjeta nisu spriječili zainteresirane da po završetku predavanja sa predavačem prošeću okolnom zidinom bedema Cornaro i raspoznaju barem neke od biljaka koje tako suptilno ukrašavaju svoje urbano okruženje.

Vrt prošlosti i budućnosti s ovim predavanjem najavljuje svoj daljnji razvoj te će se do ljeta odvijati još nekoliko aktivnosti na teme urbane permakuluture. Program se realizira u suradnji sa splitskim srednjim školama, a jedan dio će biti otvoren i za sve građane Splita. Manji dio aktivnosti je iza nas ali veći dio tek slijedi. Pratite kako Vrt prošlosti i budućnosti polako postaje utočište dalmatinskog autohtonog bilja.