OBNOVA LOKVE U MIHALJEVIĆIMA KOD ŠIBENIKA

Jake snage suhozidnih graditelja iz Trilja, Splita, Skradina, Šibenika…, znalci i oni koji će to tek postati okupili su se u Mihaljevićima kod Šibenika kako bi obnovile staru lokvu i pristupni put u suhozidu koji vodi do nje. Očišćeno je dno lokve i uklonjen pajasen i drača koja je zaposjela pristupni put te je saniran urušeni suhozid oboda lokve. Domaćinima i njihovim kozama sad je preostalo održavati pristup lokvi prohodnim i, vjerujemo, dugo i plodno uživati u ovom spomeniku dalmatinskih težaka. Veselimo se novim aktivnostma, akcijama izgradnje i obnove suhozida i suhozidnim edukacijama koje udruga Permakultura Dalmacija planira organizirati.
Uz našu udrugu sudjelovali su i predstavnici udruga ‘Gaius Laberius’ iz Garduna, Novih Starina iz Solina i udruge ‘Lokva’ – Gaćelezi