dojmovi sa radionice “Zdravlje tla – kompost kao regenerator biogenosti tla”

U suradnji sa Cvijetom Bišćević smo održali dvodnevni seminar “Zdravlje tla – kompost kao regenerator biogenosti tla.” Cvijeta Biščević, arhitektica i permakulturna dizajnerica, već nam je dobro poznata jer smo prije dvije godine imali priliku sudjelovati na radionici “Biootpad nije smeće – komposta nikad dosta” gdje je detaljno obrađena tema kućnog kompostiranja, a govorilo se i o izradi kompostinih hrpi što je detaljno obrađene na ovogodišnjem seminaru. Također je sudjelovala na tribini “Regeneracija ekosustava” koju smo organizirali prošle godine, a dobru suradnju nastavljamo i u budućnosti jer je Cvijeta jedna od predavačica na “Tečaju permakulturnog dizajaniranja” koji će se kroz rujan i listopad ove godine održati na području Splita i Kaštela.

Tema seminara i ovaj put se pokazala kao aktualna i zanimljiva jer se na seminaru okupio veći broj sudionika, nijh dvadesetak, iz Splita i okolice, od vrtlara početnika do ozbiljnijih poljoprivrednika koji su došli proširiti svoja znanja te naučiti nove tehnike koje mogu primijeniti za povećanje kvalitete tla.

Prvi dio seminara održan je u petak 28. kolovoza u Splitu i na njemu smo imali priliku poslušati predavanje o strukturi tla, mikroorganizmima koji žive u tlu te trenutnom stanju kvalitete tla kod nas i u svijetu. Problem degradacije plodnog tla uslijed metoda industrijskog pristupa poljoprivredi u kojoj se uslijed monokulturnog uzgoja mehanički (prekomjernim korištenjem strojeva koji sabijaju i prevrću tlo) i kemijski (uporeba umjetnih gnojiva i pesticida) uništava struktura tla koje se mikrobiološki osiromašuje. Posljedica ovakve proizvodnje u kojoj dolazi do gubitka organske tvari i humusa koji su bitni u sastavu tla je izloženost kultura različitim bolestima i nametnicima te smanjenje nutritivne vrijednosti poljoprivrednih proizvoda. Ekološke štete koje ovima načinom proizvodnje su nemjerljive jer je poznato da je poljoprivredna proizvodnja jedna od proizvodnih grana koja najznačajnije utječe na nepovoljne klimatske promjene.

U drugom dijelu predavanja konkretno smo se osvrnuli na rješenja navedenih problema te načine kako obogatiti tlo korisnim mikroorganizmima koji su se pokazali kao najbolji suradnik u prehrani i zaštiti biljaka. Svojim djelovanjem omogućuju bolju apsorpciju elemenata nužnih za rast i razvoj biljki, održavaju vlažnost tla te reguliraju brojnost neželjenih mikroorganizama koji su uzročnici različitih biljnih oboljenja. Ukazana je i važnost zelene gnojidbe, sijanja predkultura kojima prekrivamo tlo te unosimo željene elemente koje će koristiti glavne kulture koje planiramo uzgajati. Posebno je obrađena tema vrsti i tehnika izrade komposta te njegova primjena izravnim dodavanjem na tlo ili u koncentriranim oblicima kompostnog ekstakta i kompostnog čaja, a najavljena je i radionica izrade kompostnog čaja na kojoj ćemo imati priliku saznati sve o novim istraživanjima ove teme. Kao i konkretne recepte za izradu kako bismo bili sigurni da je kompostni čaj kojeg primjenjujemo bogat poželjnim mikrororganizmima koji trenutno djeluju na poboljšanje mikrobiologije tla. Posebno su obrađene teme kompostiranja uz pomoć glista te izrade pripravaka koje možemo koristiti za folijarnu prehranu biljaka – ekstakt ribljih aminokiselina za poticanje usvajanja hranjiva i poticanje mikrobiološke aktivnosti tla. Između ostalih tema govorilo se i o razmnožavanji i primjeni mikoriznih gljiva koje su također koristan sudionik miklrobiološke zajednice u tlu i dokazano pomažu razvoju biljnih vrsta s kojima su u simbiotskom odnosu.

Diskusija tijekom i nakon predavanja je bila živa i zanimljiva jer su sudionici iznosili praktična iskustva iz svojih vrtova i propitivali izložena tehnike a predavačica kompetentno odgovarala i pojašnjavala djelovanji i načine primjene prezentiranih tehnika. Sudionici su imali prilike i osobno vidjeti različite vrste komposta u različitim fazama kompostiranja te izrađene pripravke kao bi se upoznali sa gotovim proizvodima primjene različitih tehnika.

Drugi dio seminara bio je posvećen praktičnoj izradi kompostnih hrpi na budućoj farmi u Krušvaru te su sudionici imali priliku uz stručno vodstvo primijeniti znanja prezentirana prethodnog dana. Izradili smo kompostnu hrpu od stajskog gnoja i slame iskoristivši preko trideset kubika materijala te se pritom i dobro zabavili. Djelić atmosfere i posla kojeg smo napravili najbolje će prikazati fotografije sa praktičnog dijela seminara. Zahvaljujemo svim sudionicima i Cvijeti te se nadamo da se vidimo na nekoj od budućih aktivnosti udruge.