ZDRAVLJE TLA: Kompost kao regenerator biogenosti tla

Plodnost tla rezultat je mikrobiološke aktivnosti, stoga su vitalne zajednice mikro-, makro- i mezofaune ključan preduvjet zdravog tla s raspoloživim elementima biljne ishrane. Organizmi u tlu glavni su pokretači razmjene hranivih tvari i kritično su važni za proizvodnju hrane. Upravo njihova raznolikost i brojnost upućuje na dostupnost esencijalnih hraniva i prirodnu otpornost obrambenog mehanizma biljke na bolesti i nametnike.

Istraživanja mikrobiološke aktivnosti, udjela organske tvar i humusa u RH u posljednjih 50-ak godina ukazuju na pad ukupne biogenosti i poremećen odnos važnih skupina mikroorganizama te znatan gubitak organske tvari (50-70%) i humusa (2-5%). Zbog različitih oblika degradacije zemljišta gubitak plodnog površinskog sloja danas je i do 40 puta brži nego što se ono prirodno uspije obnoviti. Takvo nepovoljno stanje rezultat je prvenstveno nedovoljnog nadomještanja organske tvari te primjene neodgovarajućih agrotehničkih mjera.

Suvremene poljoprivredne prakse narušavaju biološku ravnotežu tla umanjujući brojnost i raznolikost funkcionalnih zajednica organizama. Degradacija bioloških svojstava tla uzrokuje usporenu transformaciju organske tvari i stvaranje humusa te je stoga važno ponovno kolonizirati tlo korisnim zajednicama mikroorganizma i tako potaknuti kruženje ključnih elemenata biljne ishrane i prirodnu obnovu osiromašenog tla.

Kako poboljšati kvalitetu i zdravlje tla? Kojim postupcima možemo obogatiti i uravnotežiti zemljište? Na koji način kolonizirati osiromašeno tlo potrebnim zajednicama mikroorganizama?

Povećanje biološke aktivnosti i organske tvari u tlu kroz primjenu mikrobiološki cjelovitog komposta, kompostnog čaja, koloniziranog biougljena te različitih biostimulatora ključno je za povećanje stopa humizacije, dostupnosti biljnih hraniva, kapaciteta retencije vode u tlu, stvaranje strukturnih agregata i povoljnih vodozračnih odnosa te sprečavanje erozije i ispiranja hraniva.

Teme koje će se pokriti na seminaru:
• Svojstva tla
• Prehrambena mreža u tlu
• Proces i faze aerobnog kompostiranja
• Različite metode obrade organskog otpada (pasivno i termalno aerobno kompostiranje, vermikompost, fermentacija, anaerobna digestija)
• Kultiviranje autohtonih mikroorganizama
• Zelena gnojidba i predusjevi
• Biostimulatori
• Izrada termalne aerobne kompostne hrpe
• Izrada pasivne aerobne kompostne hrpe

PREDAVAČICA:
Cvijeta Biščević je permakulturna dizajnerica i voditeljica obrta specijaliziranog za permakulturnu edukaciju i regenerativnu poljoprivredu. Od 2012. istražuje rješenja koja mogu regenerirati tlo, unaprijediti vodne resurse, pospješiti bioraznolikost i povećati otpornost agroekosustava na ekstremne vremenske pojave. Sudjeluje u javnom zagovaranju urbane poljoprivrede i pokretanju nekoliko inicijativa za urbano vrtlarstvo, a poseban interes razvija prema kompostiranju i mikroorganizmima kao ključnim alatima za biološku obradu organskog otpada i obnovu degradiranog poljoprivrednog zemljišta. Kroz predavanja, radionice, dizajniranje i savjetovanje nastoji prenijeti entuzijazam za regeneraciju tla kao ključnog alata za unapređenje prehrambenog sustava.

RASPORED:

> PETAK 28.08.2020. / 18:00 – 21:00 sati / Split / TEORIJSKI DIO

> SUBOTA 29.08.2020. / 8:00 – 18:00 sati / Buduća farma u Krušvaru / PRAKTIČAN DIO

LOKACIJA I LOGISTIKA
Broj sudionika je ograničen. Po ispunjenoj prijavi i uplaćenoj kotizaciji za sudjelovanje, na e-mail ćete primiti detaljne informacije o lokacijama održavanja seminara. U cijenu je uključen jedan topli obrok za vrijeme praktičnog dijela seminara te će na lokaciji biti osigurani pitka voda i mjesto za odmor u hladu. Detalji oko grupnog prijevoza za subotu dogovorit će se u petak na prvom danu seminara.

CIJENA: 220kn po osobi (za članove udruge Permakultura Dalmacija – 200kn)

PRIJAVE:
https://forms.gle/t9PwaegXbuvFP3XcA