27-29.9.2019. najava dolaska panosa manikisa

S uzbuđenjem očekujemo dolazak Panosa Manikisa u Split, kao i svih Vas na predavanju u petak i radionicama za vikend!

-HR-
Za zadnji vikend u rujnu organiziramo gostovanje Panosa Manikisa, stručnjaka koji je cijeli svoj život posvetio primjeni Prirodne poljoprivrede (Natural Farming) na sjeveru Grčke na svom imanju koje održava bez kopanja, gnojidbe i upotrebe bilo kakvih kemijskih sredstava, a financira se prodajom plodova s tog imanja.

U sklopu svog prvog posjeta Hrvatskoj, Manikis će u Splitu održati javno predavanje o prirodnom poljodjelstvu nakon čega slijedi dvodnevna radionica u blizini Splita! Grčki ekspert će kroz radionicu podučavati o uzgoju voća, povrća i žitarica te demonstrirati primjenu „seed-balls“ odnosno glinenih kuglica koje sadrže humus i sjemenje raznih vrsta biljaka. Tim putem sjeme dobiva sve uvjete da proklija i uspije čak i u najsurovijim uvjetima.

Ovu tehniku je prvi razvio Masanobu Fukuoka nakon II Svjetskog rata te je testirao na raznim lokacijama diljem svijeta s ciljem ozelenjavanja siromašnih i opožarenih područja kao i uspostavljanja otpornih mješovitih voćnjaka, polja žitarica, povrtnjaka i šumskih sustava. Čovjek koji je radio uz njega i nastavio njegovo učenje je upravo Panos Manikis.

PETAK 27.09. 18h
Uvodno predavanje će se održati u prostorijama CEDRA Split na adresi Ruđera Boškovića 20/II. Pozvani su svi zainteresirani za pitanja uzgoja vlastite hrane, razvoja zajednice kao i osobni razvoj.

Predavanje je javno i besplatno te nije potrebna prijava!

SUBOTA 28.09. / 09:00 – 18:00 “Prirodni uzgoj povrća”
NEDJELJA 29.09 / 10:00 – 18:00 “Prirodni uzgoj voća i žitarica”
Radionice prirodne poljoprivrede će se održati na imanju na Kozjaku. Više detalja o lokaciji i programu radionice možete pročitati u prijavnici koja se nalazi u nastavku.

Za sudjelovanje na radionicama preporučene su donacije od 200kn za sudjelovanje na oba dana, odnosno 150kn za jedan dan. Sav prihod od donacija služi isključivo pokrivanju stvarnih troškova organizacije aktivnosti.

Radionice su radno praktične na kojima će se zasijavati određena površina da bi se naknadno vidjeli rezultati sjetve. Svi sudionici će sudjelovati u radu i imati priliku savladati tehnike sjetve i sadnje kao i pripremu kuglica za zasijavanje. Kroz radionicu će se provesti i promatranje i analize lokacije te će se ustanoviti postojeće stanje tla, voćki i okolne šume.

PRIJAVE ZA RADIONICU I VIŠE DETALJA NA POVEZNICI:
https://forms.gle/Eg3EDRRF3pasJGDR6

Filmovi o Panosu (na engleskom jeziku):
https://permies.com/t/59647/Panos-Manikis-Masanobu-fukuoka-student
https://www.youtube.com/watch?v=ekfrNVUNPL8

O Fukuoki:
https://www.agroklub.com/eko-proizvodnja/prirodno-poljodjelstvo-manje-je-vise/23446/

Web stranica Prirodnog poljodjelstva:
http://natural-farming.org/en/

-EN-
We will be welcoming Panos Manikis to Split for the last weekend in September. An expert who has dedicated his entire life to using Natural Farming techniques on his property in northern Greece, he is able to maintain everything without digging, fertilizing or using any chemical agents, and funds everything through selling what he grows.

As part of his first visit to Croatia, Manikis will hold a public lecture on natural farming in Split, followed by a two-day workshop near Split! Throughout the workshop, he will teach about how to grow and harvest fruit, vegetables and cereals and demonstrate the use of seed-balls or clay balls containing humus and seeds of various types of plants. That way, the seed gets all the conditions to sprout and thrive even in the harshest conditions.

This technique was first developed by Masanobu Fukuoka after World War II and has been tested in various locations around the world with the aim of turning barren and burnt areas to lush green spaces as well as establishing resilient mixed orchards, cereals, vegetable gardens and forest systems. Panos Manikis assist Masanobu with this work and has continued it still today.

FRIDAY 27.09. 18h
The introductory lecture will be held at CEDRA Split, Ruđera Bošković 20 / II. Anyone interested in growing their own food, community development as well as personal development are invited.

The lecture is open to all, free of charge and no registration is required!

SATURDAY 28.09. / 09:00 – 18:00 “Natural Vegetable Growing”
SUNDAY 29.09 / 10:00 – 18:00 “Natural Growing of Fruit and Cereal”
Natural farming workshops will be held on a property on Mount Kozjak. More details about the location and program of the workshop can be found in the application form below.

To attend the workshops, donations of 200kn are recommended for participation on both days, or 150kn for one day. These donations will cover all costs of organizing the activity.

The workshops will be of a practical nature where you will be able to see the results of sowing in the future. All participants will participate in the work and have the opportunity to master the techniques of sowing and planting as well as preparing the land. Throughout the workshop, we will conduct site observations and analysis and identify the existing soil types, and species of trees in surrounding forests .

APPLICATIONS FOR THE WORKSHOP AND MORE DETAILS CAN BE FOUND HERE – it’s in Croatian, so any issues, feel free to message us.
https://forms.gle/Eg3EDRRF3pasJGDR6

Panos Movies:
https://permies.com/t/59647/Panos-Manikis-Masanobu-fukuoka-student
https://www.youtube.com/watch?v=ekfrNVUNPL8

About Fukuoka:
https://www.agroklub.com/eko-proizvodnja/prirodno-poljodjelstvo-manje-je-vise/23446/

Natural Farming Website:
http://natural-farming.org/en/