1.4.2019. poziv na predavanje Samoniklo jestivo bilje – Etnobotanička istraživanja u Dalmaciji

1.4. 2019 18:30 – 19.30h u Knižnici Marka Marulića u Splitu
Na predavanju u organizaciji udruge Permakultura Dalmacija predavačica dr.sc. Marija Jug-Dujaković iz Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša upoznat će nas sa pojmom Etnobotanike te recentnim etnobotaničkim istaživanjima u Dalmaciji. Detaljnije će biti riječi o lokalnom samoniklom bilju te njegovoj upotrebi za jelo i piće.