Sudjelovanje u projektu EkoBiz (link na dropbox!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

U sklopu projekta EkoBiz Javne ustanove RERA SD, troje naših članova sudjelovalo je u studijskom putovanju u Italiju od 9. do 12. rujna 2015. Sudionici su posjetili najveći europski sajam ekološke poljoprivrede, ekološku vinariju, najstariju tvornicu acetta balsamica i najzanimljivije – upoznali ekološku zadrugu u kojoj 700 osoba neposrednim putem nabavlja svježe povrće. Ovo je svakako bilo zanimljivo i korisno iskustvo koje će naši članovi dobro iskoristiti u osmišljavanju aktivnosti udruge.

U nastavku projekta organiziran je edukativni program o ekološkom povrtlarstvu, voćarstvu i stočarstvu, a od 23. do 25. listopada Permakultura Dalmacija je organizirala trodnevnu edukaciju o primjeni permakulture u poljoprivredi. I ovom prilikom gostovao je Damir Šeler kao predavač te je pratio polaznike edukacije na terenskim nastavama.

Prvi dan je u prostorima udruge Zdravi grad održano predavanje nakon čega je organizirana terenska nastava dok je dan zaključen zajedničkim gledanjem dokumentarca o permakulturnom voćnjaku. (fotografije 1. dana)

Cijeli drugi dan edukacije je proveden u terenskoj nastavi na imanju obitelji Moro u Gali (fotografije 2. dana), a treći dan je u suradnji s udrugom Zelena spirala organizirana edukativna radionica na Zelenpoju – gradskom terenu na kojem će se realizirati permakulturni poligon za provedbu edukativnih programa za građane Splita. (fotografije 3. dana).

Dan 1:

dan 2:

dan 3: