Uspješno završen tečaj permakulture!

U nedjelju smo sa velikom terenskom radionicom zaključili tečaj permakulturnog dizajna u Splitu! Iza nas je 10 intenzivnih dana učenja i druženja kroz teoretski i praktičan rad. Polaznici su savladali osnove dizajniranja prema permakulturnim načelima, a tokom dvije radionice izveli smo povišenu gredicu, gredicu bez kopanja, jedno poveće jezerce i začinsku spiralu. Želimo se zahvaliti svima koji su sudjelovali u realizaciji ovog tečaja uz želje kako će se novostečena prijateljstva nastaviti kroz buduće aktivnosti naše i Vaše Permakulture Dalmacija!