PREDAVANJA

U dosadašnjem radu organizirali smo brojna predavanja i nastojali pokriti širok spekatar tema. Predavanje Uvod u permakulturu idealno je za one koji se prvi put susreću sa pojmom permakulture i na njemu se može saznati sve o njenom nastanku, osnovnim principima, permakulturnom svjetonazoru i etici, ali i o praktičnim rješenjima koja permakultura nudi. Posebno su zanimljiva predavanja o urbanoj permakluturi, prirodnoj i recikliranoj gradnji, vrtlarstvu i regenerativnoj poljoprivredi, ljekovitom i jestivnom samoniklom bilju, dobroj ekonomiji i lokalnoj samoorganizaciji te unapređivanju vještina komunikacije i odlučivanja.
Ukoliko među članovima nemomo stučnjaka koji može kvalitetno obaditi temu koju želimo predstaviti uvijek nastojimo angažirati vanjske suradnike koji imaju znanja i iskustva i dokazani su stručnjaci..