RADIONICE

Kako važan naglasak stavljamo na rad i praktično djelovanje posebno smo ponosni na organizaciju radionica i radnih akcija. Do sada smo se odazvali na brojne pozive da sudjelujemo u radu lokalnih zajednica i pojedinac te u tim prilikama prenosili znanja o izradi različitih permakulturnih elemenata. Teme radionica su brojne, od različitih vrtlarskih tehnika, prikupljanja sjemenja, izrade elemanata koristeći tehnike prirodne gradnje, reupotreba otpadnih materijala i njihova ponovna primjena… Nastojimo organizirati one edukacija za koje naši članovi iskažu ineres i sa kojih stečeno zanje možemo brzo primijeniti.